login bakaláři

    login bakaláři

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

historicka budova skoly moravany

 

Na sklonku 18. století docházely děti z obce Moravany do školy do nedalekých Slepotic, kde byla škola již od roku 1765. Škola v Moravanech byla zřízena zároveň s farou v roce 1808 a byly k ní „přiškoleny“ i děti z Platěnic a Platěnska. Již ve školním roce 1852 /53 navštěvovalo tuto školu 125 žáků.

 

V jednom z mnohých zápisů ve staré školní kronice si učitel Josef Wiesner v roce 1872 stěžuje:

„Při příchodu mém do Moravan byla škola v tak bídném stavu,že pisatel těchto řádků chtěl rezignovat…Budova školní téměř k sesutí byla a aby aspoň k obývání byla, vymohl k nutným opravám na c.k.Okresní školní radě 180 zlatých.Učírna i obydlí byly nějakou dobu k svým účelům postačitelné,když však se objevila padající omítka a podpěry povolovat počaly,neštěstí nějaké k očekávání bylo, oznámeno to c. k. Okresní školní radě“.

Budova o níž se zápis zmiňuje byla roubená, měla dvě třídy a jeden kabinet a stávala v dnešním parčíku u kostela sv. Petra a Pavla, v sousedství bývalé Slavíkovy zahrady. Přestože šlo o stavbu dřevěnou,bylo ji osudem dopřáno, aby bez úhony přečkala všechny zhoubné požáry, kterými kdy naše obec v minulosti prošla.

 

historicka budova skoly moravany 02

 

V roce 1874 probíhala složitá jednání o stavbě nové školní budovy. Přes řadu obtíží bylo nakonec vybráno staveniště, na kterém mohla vzniknout nová budova školy podle návrhu a plánů stavitele Brože z Pardubic. Nová škola byla slavnostně otevřena na sv. Václava dne 28.září 1879.Počátkem dvacátého století – přesně v roce1922 se místní škola dočkala i zavedení elektrického osvětlení.Kolem školní budovy se vytvářela v průběhu let i velice pěkná školní zahrada.

 

Značných změn se škola dočkala v letech 1976 až 1978, prostory staré školní budovy byly rozšířeny o přístavbu nových tříd a oddělení školních družin. V této době také zaniká škola ve Slepoticích a tamní žactvo přechází do ZŠ Moravany. V průběhu přestavby budovy v tzv. Akci „Z“ zde vznikla školní kuchyně s prostornou jídelnou, staré třídy byly zvětšeny a prosvětleny, místo zde nalezl i malý tělocvičný sálek. V suterénu přístavby byla vybudována keramická dílna vybavená nejen hrnčířským kruhem, ale i na svou dobu výkonnou moderní keramickou pecí.

 

skola hlavni budova 2 stupen 07

 

V bezprostředním okolí školy vzniklo dopravní hřiště vybavené též elektronickou světelnou signalizací. V jižní části areálu školy bylo vybudováno sportoviště s průlezkami, bradly, kladinami, hrazdami a šplhadly. Kolem antukového hřiště na odbíjenou vznikl malý atletický ovál a 50 metrová rovinka pro běžecké soutěže. Mezi hřištěm na odbíjenou a vlastní budovou bylo vybudováno doskočiště pro skok daleký.

 

pred rekonstrukci budova skoly moravany 01

 

Od 1.1.1994 pracuje škola jako samostatný právní subjekt, příspěvková organizace,která zastřešuje do této doby pouze pětitřídní školu - tzn. 1.stupeň základní školy,školní jídelnu a dvě oddělení školní družiny.Naši žáci – absolventi pátého ročníku odcházejí na 2. stupeň ZŠ do školy v Dolní Rovni nebo v Dašicích.

 

po rekonstrukci budova skoly moravany 01

 

V roce 1995,přesněji řečeno dne 25.srpna 1995, byla ZŠ Moravany rozšířena na plně organizovanou devítiletou školu. Druhý stupeň školy byl umístěn do nástavby budovy MŠ Moravany ve Smetanově ulici. S příchodem nového školního roku začali naši školu navštěvovat žáci 6. a 7. ročníku z obcí Moravany, Platěnice, Slepotice, Turov a Lipec. V průběhu dalších dvou let byly naplněny i 8. a 9. ročník.

 

 DSC8818

 

1.9.2008 byla slavnostně otevřena nová sportovní hala, která vyrostla jako přístavba naší základní školy. Otevřením haly pro potřeby školy a veřejnosti prosákly do sportovního života dětí i dospělých nové sporty – např. florbal, sálová kopaná, košíková a volejbal.

 

po rekonstrukci budova skoly moravany 02

Budova 1.stupně ZŠ byla rekonstruována a zateplena v roce 2011.

 

po rekonstrukci budova skoly moravany 03

Budova 2.stupně ZŠ byla rekonstruována a zateplena v roce 2013.

Základní Škola Moravany 
okres Pardubice
Komenského 118, 533 72 Moravany

IČ:48160164 | DIČ:CZ48160164

Účet: 19-2583910207/0100
Datová schránka: v4rwkds

Mgr. Felcmanová Jana
(ředitelka školy)
466 950 817, 734 658 764
jana.felcmanova@zsmoravany.cz

Mgr. Filipi Miroslava 
(zástupkyně ředitele školy)
466 950 817, 602 391 356
miroslava.filipi@zsmoravany.cz

Jana Havlíčková
(hlavní ekonomka)
466 950 503
jana.havlickova@zsmoravany.cz

Mgr. Dita Denkeová 
(výchovná poradkyně)
737 372 115 (nezasílat SMS)
dita.denkeova@zsmoravany.cz 

      

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

zs moravany logo vyuka

 

PRÁCE ŽÁKŮ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné události k zobrazení

ŠKOLNÍ ČASOPIS MUF

NAŠE KNIHOVNA

 

knihovna moravany

NAŠE OBEC

AKTIVNÍ PROJEKTY

assk logo popisek

sportuj ve skole rgb 2000px

logo financovano eu

projekt modernizace zs moravany spolufinancovany eu 2020

projekt eu personalni podpora banner

projekt eu sablony III banner

pro skoly aktivni skola 2018 19

 

logo proskoly

 

plakat skolni projekty evropske unie

 

logo recyklohrani 

skolsky portal rollup modra248

 

logo ms mt 2 male