naše logo

naše logo

menu

  úvodní stránka
  akce školy
  GDPR
  dokumenty
  informace pro rodiče
  kontakty
  napište nám
  organizace školy
  registr oznámení
  SRPŠ
  škola
  školní družina
  školní jídelna
  školská rada
  třídy
  autor stránek

školní časopis - MUF
informace pro rodiče


 

Základní údaje:

Adresa: Základní škola Moravany
              Komenského 118
              533 72 Moravany

              odloučené pracoviště    2.stupeň  ZŠ Moravany , Smetanova 321

telefon: ředitel školy - pevná linka: 466 950 817 mobil: 734 658 764
              kancelář - pevná linka: 466 950 503
              sborovna 1. stupeň - mobil : 737 372 115
              sborovna 2. stupeň - mobil : 737 803 473
              školní družina - mobil : 736 461 107

ředitelka školy:  734 658 764     e-mail :  jana.felcmanova@zsmoravany.cz

www.stránky:
www.zsmoravany.cz  

e-mail:
skola@zsmoravany.cz  
skola@obec-moravany.cz – tento e-mail se bude v blízké budoucnosti rušit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BÚ: 19-2583910207/0100

Upozornění: Nejvhodnější doba pro telefonáty s vyučujícími je před začátkem vyučování v době od 7,15 do 7,40 nebo v době hlavní přestávky v době od 9,25 do 9,45 (platí pro oba stupně). 

Základní škola Moravany byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.1994.

Zřizovatelem ZŠ Moravany je obec Moravany. Kapacita školy je 230 žáků.

Škola má dvě budovy.Budova prvního stupně se nachází v ulici Komenského čp.118.V této budově se nachází učebny 1. – 5. ročníku a ŠD. 
Budova druhého stupně se nachází v přístavbě 2. podlaží budovy MŠ v ulici Smetanově čp.321. Zde se nachází učeny 6. – 9. ročníku a ředitelna školy a kancelář zástupkyně ředitele školy.

Součástí školy je školní družina (ŠD) až 2. oddělení s kapacitou 60 žáků od 1.9.2015. Dále je to školní jídelna ( ŠJ ) s kapacitou 230 obědů.

 

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Bakaláři

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Školský portál Pardubického kraje

EU peníze školám

dotkněte se inovací

akce SRPŠ