naše logo

naše logo

menu

  úvodní stránka
  akce školy
  GDPR
  dokumenty
  informace pro rodiče
  kontakty
  napište nám
  organizace školy
  registr oznámení
  SRPŠ
  škola
  školní družina
  školní jídelna
  školská rada
  třídy
  autor stránek

školní časopis - MUF
úvodní stránka

úvodní slovo

Úvodní řeč ředitelky Základní školy Moravany
Vítejte na webových stránkách Základní školy Moravany, okres Pardubice.
                                                                                     pokračování...

krédo naší školy

Spokojený žák - spokojený rodič - spokojený učitel – pohodová škola.

aktualityDesatero pro rodiče

Plná moc k zastupování

Dotazník pro rodiče

Zápis - Veškeré informace

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zápisní lístek do školní družiny


Návštěva předškoláků
Protože se blíží zápis do první třídy, nadešel správný čas, kdy do naší školy dorazila návštěva z MŠ Moravany a z MŠ Slepotice. 

                                                                                     pokračování...

Soutěž v sudoku
V březnu se žáci 2. stupně ZŠ Moravany zúčastnili regionálního přeboru škol v sudoku, pořádaného gymnáziem ve Vysokém Mýtě. 

                                                                                     pokračování...

Obecní úřad
18. 2. 2019 jsme navštívili pana starostu V. Ročka, za účelem D-duru.

                                                                                     pokračování...

Kyberkriminalita
Dnes 19. února proběhla na naší škole preventivní akce Policie ČR s názvem kyberkriminalita... 

                                                                                     pokračování...

Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích
Ve čtvrtek 14. února žáci naší školy navštívili v rámci výuky chemie a výchovy k volbě povolání Vysokou školu chemickotechnologickou v Pardubicích.

                                                                                     pokračování...

Pololetní vysvědčení
Půlrok utekl jako voda a pololetí je za námi. Ve čtvrtek 31.1.2019 naši prvňáčci obdrželi svá první vysvědčení v životě. 

                                                                                     pokračování...

Florbal a přehazovaná
Naše dívky ze 4. a 5. třídy se zúčastnily krajského kola ve florbalu, které se konalo 22.1.2019 ve sportovní hale ve Skutči.

                                                                                     pokračování...

Lyžařský kurz
Ve dnech 13. až 18. ledna se zúčastnili žáci druhého stupně lyžařského kurzu v Horní Malé Úpě.

                                                                                     pokračování...Den druhý – odpoledne a večer
Dnes na oběd jsme měli hovězí vývar s nudlemi a zeleninou. K hlavnímu chodu byl kuskus s hrachovou kaší a dušenou zeleninou. 

                                                                                     pokračování...

Přespání šesté třídy ve škole
V pátek 18.1. v 18.00 se sešli žáci šesté třídy na 2. stupni ZŠ, aby tu přespali do druhého dne, strávili noc se svými spolužáky a zažili tak trochu jiný páteční večer.
                                                                                     pokračování...


Všeobecné informace pro školy při cestě do UK 2019

Pojištění

ZMĚNY V NOVÉM ROCE
Vážení rodiče,
s novým kalendářním rokem dochází na naší škole k dalším změnám. Odchází paní učitelky Ezrová a Šmahová. Vedení školy a všichni kolegové jim tímto děkují za dlouholetou práci. Na jejich místa se podařilo sehnat učitele s mnohaletou praxí. Zároveň jsme vyřešili i přecházení některých učitelů mezi budovami I. a II. stupně během výuky. Proto od 3. ledna dochází k nutným úpravám rozvrhu. Aktualizované rozvrhy jsou. zde.
Pedagogický sbor se od nového roku rozšíří o pana učitele Provazníka, který bude vyučovat matematiku. Velkým úspěchem je pro nás také zajištění kvalitní výuky angličtiny paní učitelkou Žemličkovou, která se zároveň stane třídní učitelkou 5. třídy. Při výuce využívá nové moderní metody, jako je etwinning. To znamená, že navazuje kontakty s žáky jiných evropských škol. Ti potom navzájem spolupracují. Mezinárodní kontakt umožňuje nejen rozvoj jazykových schopností našich žáků, ale také vznik osobních přátelství. Reagujeme tak i na požadavek ČŠI na modernizaci výuky a zapojení aktivizačních metod.
Funkci výchovné poradkyně přebírá po paní učitelce Ezrové paní učitelka Rathouská, která má velmi dobrý vztah k dětem. Dobře zná jejich potřeby ze školního parlamentu, zajímá se o problematiku integrace žáků a výchovného poradenství.
Těší nás pracovní atmosféra při vyučování, dobré výsledky žáků, které odpovídají jejich předpokladům. Velmi dobré jsou vztahy mezi žáky a učiteli i žáky a vedením školy. Panuje vzájemná důvěra a ve většině případů pozitivní motivace. Učitelé odpoledne vedou kroužky, individuálně doučují a žáky deváté třídy připravují na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. 
I z těchto důvodů nás mrzí odchody několika učitelů, ale také některé zvěsti, až poplašné zprávy, které se šíří veřejností. S těmi se naše škola neztotožňuje. Některé komunikační nedostatky lze určitě vyřešit dobrou vůlí všech zúčastněných stran a větším sdílením informací.
Vedení školy si váží dobré práce všech svých zaměstnanců. Snažíme se vytvořit co nejlepší podmínky pro jejich práci. Ovšem je třeba zrevidovat některé zaběhlé, až letité mechanismy. Podařilo se nám úspěšně nahradit odcházející učitele, a to v současné době, kdy je nedostatek erudovaných pedagogů, není vůbec lehké. Kontakty na nové i stávající pedagogy jsou k dispozici na stránkách školy. Ideálním cílem je naplnění kréda naší školy a nastolit tak klidnou atmosféru. 
Děkujeme zaměstnancům školy za kvalitně odvedenou práci a rodičům za trpělivost a pochopení stávajících změn. 

Ředitelství ZŠ Moravany


Přihlášky zaslat do konce ledna


Střípky ze sportu
30.11. Florbalový turnaj chlapců 6.-7. tříd v Pardubicích.

                                                                                     pokračování...

Vánoční basketbalový turnaj 2. stupně
Ve středu 19.12.2018 se konal ve sportovní hale již 10. ročník Vánočního basketbalového turnaje 2. stupně naší školy.

                                                                                     pokračování...

Další úspěch v Kamenickém Šenově
V sobotu 15. prosince se naše škola zúčastnila tradičního Šenovského dvojboje na ZŠ Kamenický Šenov.

                                                                                     pokračování...

Slabikář přinesl Mikuláš
5. prosinec je pro děti tajemné datum plné emocí.
                                                                                     pokračování...

Mikulášská nadílka
Ve středu 5. prosince jsme připravili pro mladší spolužáky mikulášskou nadílku.
                                                                                     pokračování...

Vánoční dílny, jarmark a slavnostní rozsvěcení stromečku
Vánoce se blíží, nastal i čas, kdy Základní škola Moravany s Mateřskou školou Moravany, SRPDŠ a obcí uspořádaly slavnostní rozsvěcení stromečku.
                                                                                     pokračování...

Vesmír – projekt 6.tř
Žáci 6. třídy pracovali během měsíců září a října na projektu Vesmír.
                                                                                     pokračování...

Florbalový podzimní týden
Ve 46.týdnu tohoto roku (12.11.-16.11.) se konaly turnaje ve florbalu různých kategorií.
                                                                                     pokračování...

Nohejbalový turnaj
V pátek se naši žáci zúčastnili 4. ročníku nohejbalového turnaje v Kamenickém Šenově.
                                                                                     pokračování...

Mladí ladí D-DUR
Škola je zapojena do projektu „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, podpořeném z programu ERASMUS+, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s..
                                                                                     pokračování...

Základní škola informuje
Uplynuly dva měsíce od začátku školního roku a za tu dobu naši žáci pochopitelně nezaháleli. Proto vám přinášíme přehled, co se nám povedlo a co nás v nejbližší době čeká.
                                                                                     pokračování...

archiv aktualit...

naše škola

naše škola

naše škola - video

naše škola

třídy

adopce na dálku

Henson Johnson Kutinh

kalendář

naše obec

kde nás najdete

kde nás najdete -  Pardubický kraj   - křižovatka železnic  Praha – Přerov  a  Chrudim - Borohrádek

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

   úřední e-deska

úřední e-deska

Bakaláři

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Školský portál Pardubického kraje

EU peníze školám

dotkněte se inovací

akce SRPŠ