naše logo

naše logo

menu

  úvodní stránka
  akce školy
  GDPR
  dokumenty
  informace pro rodiče
  kontakty
  napište nám
  organizace školy
  registr oznámení
  SRPŠ
  škola
  školní družina
  školní jídelna
  školská rada
  třídy
  autor stránek

školní časopis - MUF
akce + fotogalerie - 2018/2019


Vesmír – projekt 6.tř

Žáci 6. třídy pracovali během měsíců září a října na projektu Vesmír. Společně s paní ředitelkou a paní asistentkou Krausovou navštívili místní knihovnu, kde se jim maximálně věnovala paní Bakešová. Díky široké nabídce knih, časopisů a encyklopedií mohli žáci pracovat každý s vlastním časopisem, ve kterém se zaměřili především na planety Mléčné dráhy. Žáci v knihovně vyhledávali informace a je následně zpracovávali. V následujících vyučovacích hodinách vyplňovali v hodinách zeměpisu a matematiky pracovní listy, tvořili také své vlastní pracovní listy s rébusy, křížovkami, osmisměrkami, přesmyčkami a hádankami. V hodině českého jazyka psali článek, jenž tematicky s vesmírem souvisel, ve výtvarné výchově vytvořili návrh přední strany své „encyklopedie“. Veškerou svou práci pak svázali a vytvořili vlastní knihu o vesmíru. Na závěr projektu jsme společně navštívili Planetárium v Hradci Králové. Projekt hodnotím jako zdařilý a děti chválím.

Mgr. Felcmanová Jana, ř. š 

úřední e-deska

úřední e-deska

Bakaláři

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Školský portál Pardubického kraje

EU peníze školám

dotkněte se inovací

akce SRPŠ