naše logo

naše logo

menu

  úvodní stránka
  akce školy
  GDPR
  dokumenty
  informace pro rodiče
  kontakty
  napište nám
  organizace školy
  registr oznámení
  SRPŠ
  škola
  školní družina
  školní jídelna
  školská rada
  třídy
  autor stránek

školní časopis - MUF
akce + fotogalerie - 2018/2019


Základní škola informuje

Uplynuly dva měsíce od začátku školního roku a za tu dobu naši žáci pochopitelně nezaháleli. Proto vám přinášíme přehled, co se nám povedlo a co nás v nejbližší době čeká.
Jako každý rok mají naši žáci možnost navštěvovat různé zájmové činnosti. Dík patří lektorům, kteří se podílejí na jejich realizaci. Nabídku kroužků naleznete na stránkách školy.
Podařilo se nám navázat spolupráci s Charitou Pardubice a byla realizována sbírka zaměřená na školní potřeby (sešity, pastelky, psací potřeby, rýsovací potřeby atd.). Děkujeme rodičům, žákům a všem, kteří se do sbírky aktivně zapojili a podpořili tak dobrou věc.
Koncem září se dařilo našim sportovcům. Chlapci z 8. a 9. ročníku nás reprezentovali na nohejbalovém turnaji pořádaném DDM Holice. Tým „A“ se postaral o milé překvapení, když úspěšně prošel celým turnajem a celý turnaj tak ovládl. Vítězům se stal odměnou krásný futsalový míč. Nelze opomenout ani tým „B“, který se umístil na skvělém 5. místě a ukázal, že pro příští turnaj se s ním musí počítat. 
Spolupráci jsme navázali také s místními firmami. Ve čtvrtek 18. října naši deváťáci navštívili společnost TOM SERVICE. Měli jedinečnou příležitost vidět možnosti pracovního uplatnění přímo v místě bydliště. Při exkurzi byl žákům objasněn proces výroby a představeny finální výrobky firmy. Žáci měli možnost projít celou výrobu návěsů, které slouží pro dopravu dřeva z lesů. Děkujeme za poskytnuté informace i za finanční dar, který firma škole poskytla. Poděkování za finanční podporu naší školy patří také firmám Šrámek Otakar a Moras Moravany, s nimiž plánujeme další spolupráci, exkurze a přednášky v následujícím pololetí.
Ani nám pochopitelně neuniklo významné říjnové datum. V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa jsme se společně s dětmi z mateřinky zúčastnili vysazení nové lípy před budovou školky, kde jsme si na začátek řekli, proč lípu sázíme a jak je třeba si o ni starat, aby prospívala a rostla. Každý účastník přihodil jednu lopatku hlíny a na závěr ji žáci druhého stupně zalili. Celá akce byla symbolicky zakončena básněmi, které podtrhly výjimečnost tohoto výročí.
Tím pro naši školu ovšem připomínka 28. října rozhodně nekončila! V pátek 26.10. proběhl celoškolní projekt věnovaný období první republiky. Cílem bylo seznámit žáky s tímto obdobím a pochopitelně i s význačnými osobnostmi, jež se s touto dobou pojí. Vyučující měli připravený program, na kterém se žáci a žákyně aktivně podíleli – vytvářeli vlajky z krepového papíru, malovali českého lva, vyplňovali pracovní listy, vytvářeli postery, plakáty a vyhledávali a zpracovávali informace, sledovali film. Poděkování patří rodičům, kteří své ratolesti oblékli do našich národních barev. Žáci pak ze svých těl vytvořili vlajku České republiky. Díky dětem, rodičům a všem, kteří se podíleli na sbírce prvorepublikových předmětů (a že se jich sešlo), byla připravena také tematická prvorepubliková výstava.
Na závěr je třeba připomenout, co nás čeká a co plánujeme. Mezi důležité akce patří D DUR, což je projekt spolupráce s obcí v rámci environmentální výchovy. Je určen žákům 8. a 9. ročníku, kteří budou mít za úkol vytvořit koncepci obce v horizontu 10 let. Důležitou podmínkou je uskutečnitelnost toho, co žáci navrhnou. Musí zvážit, co je prospěšné, vhodné a reálné. Začínáme krajem listopadu a až skončíme, vybereme jeden návrh a ten společně zrealizujeme. V listopadu nás čeká také Svatomartinský průvod (9. 11.), při němž budeme spolupracovat s mateřskou školou, a Rozsvěcení vánočního stromku (30.11), po němž bude hned následovat Vánoční jarmark, kdy se škola otevře veřejnosti a společně si připomeneme kouzlo Vánoc. Budete si moci prohlédnout výtvory žáků a také zakoupit různé, nejen vánoční předměty. Srdečně Vás zveme.
Děkuji pedagogům a všem ostatním, kteří se podílí jakoukoliv měrou na chodu školy a kteří pomáhají naší škole, aby byla lepším místem pro všechny.

Mgr. Jana Felcmanová, ř. š.

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Bakaláři

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Školský portál Pardubického kraje

EU peníze školám

dotkněte se inovací

akce SRPŠ