naše logo

naše logo

menu

  úvodní stránka
  akce školy
  GDPR
  dokumenty
  informace pro rodiče
  kontakty
  napište nám
  organizace školy
  registr oznámení
  SRPŠ
  škola
  školní družina
  školní jídelna
  školská rada
  třídy
  autor stránek

školní časopis - MUF
archiv aktualit


skupina A. a B. mají 30 minut
II. pololetí od 11. února do 27. května .... 16 lekcí 
Cena za II. pololetí: 800 Kč

skupina C., D., E mají 60 minut
II. pololetí od 11. února do 27. května .... 16 lekcí
Cena za II. pololetí: 1.600 Kč

Možnost uhrazení jazykového kurzu:
1) kurz na účet Artykadla 2600942500/2010 
- při platbě na účet uvádějte prosím, variabilní symbol 3792 a jméno dítěte, které bude navštěvovat kurz angličtiny nebo jméno rodiče

2) osobně p. Ing. Valachové dne 11. 02. 2019 v 17:30 – 18:30, když bude kdokoliv chtít zaplatit hotově

Přihlášky zaslat do konce ledna

Zimní lyžařský kurz 2019
Termín konání: 13. 1. – 18. 1. 2019 
Vedoucí: Ing. Mottl (728 365 766)
Pedagogické zajištění: Mgr. Zadrobílková, Mgr. Ezrová
Doprava: společná autobusem
Odjezd: odjezd neděle od budovy 2.st. ráno v 7.30 hod.
Příjezd: příjezd k budově školy cca ve 17.30 hod.
Cena: 4 600,- Kč
Ubytování: Horní Malá Úpa - Chata Moravanka
Sjezdovka: U kostela
Web kamera: zde

Ing. MottlVážení rodiče a žáci,
vzhledem k personálním změnám probíhajícím na naší škole dojde od 4. 11. 2018 k trvalým změnám v rozvrzích. Změny budou provedeny pouze v nezbytných případech. Děkuji za pochopení.

Mgr. Felcmanová, ř. š.

Nové rozvrhy

Halloweensko-dušičkové nocování 1. a 4. třídy
Jak přiblížit dětem tyto dva odlišné svátky zesnulých? Jednoduše – prožitkem!
                                                                                     pokračování...

Výstava dýní
Dne 31.10.2018 byla uspořádána jako každý rok výstava dýní. 
                                                                                     pokračování...

Desetiboj
24.10. 2018 proběhl ve sportovní hale desetiboj žáků druhého stupně naší základní školy.
                                                                                     pokračování...

Nová lípa v naší obci

V úterý 23. října se v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky před budovou mateřské školy sešli žáčci z mateřinky s žáky a žákyněmi naší školy, aby si připomněli, co se odehrálo před dlouhými sto lety, a u té příležitosti společnými silami vysadili před školkou náš národní strom, lípu srdčitou. 
                                                                                     pokračování...

Exkurze
Dne 18. 10. naši žáci finálního (devátého) ročníku navštívili v rámci volby povolání místní firmu TOM SERVIS, kde viděli, jak je možné se zapojit do pracovního procesu v místě bydliště u zaměstnavatele, který neustále hledá zručné řemeslníky v oborech automechanik, svářeč, zámečník, nástrojář, vývojový pracovník a v neposlední ředě i ekonom a účetní pro dívky.
                                                                                     pokračování...

Informace pro rodiče z 3. třídy
Vážení rodiče, 
po dobu nepřítomnosti paní učitelky Mgr. Zemánkové Lucie bude Vaše děti vyučovat a zároveň bude třídní učitelkou paní Mgr. Chvojková Radoslava. Pokud budete mít jakékoliv dotazy můžete ji telefonicky kontaktovat sborovna 1. stupeň - mobil : 737 372 115.
Informace - kroužek Capoiera
. na kroužek se můžete hlásit do konce října
. kroužek probíhá každé pondělí od 14:30 v tělocvičně na 1.stupni Rozpis žáků na konverzaci Aj s Mirelou

skupina A. a B. mají 30 minut
I. pololetí od 1. října do 28. ledna .... 15 lekcí
II. pololetí od 4. února do 17. června .... 18 lekcí (24. června je pro případ náhrady)
Cena za I. pololetí : 750 Kč
Cena za II. pololetí: 900 Kč

skupina C., D., E mají 60 minut
I. pololetí od 1. října do 28. ledna .... 15 lekcí
II. pololetí od 4. února do 17. června .... 18 lekcí (24. června je pro případ náhrady)
Cena za I. pololetí: 1.500 Kč
Cena za II. pololetí: 1.800 Kč

Budu ráda jestli je to možné zaplatit angličtinu hotově. Přijela bych na první hodinu s Mirelou 1. října 
angličtina by nebyla: 29. října, jarní prázdniny, 22. dubna. Děkuji Ing. Dita Valachová


pro podrobnosti klikněte na plakátekNohejbal Holice
Dne 24.9.2018 jsme se jako každoročně zúčastnili turnaje v nohejbalu, který pořádá DDM Holice.
                                                                                     pokračování...

Minikopaná DDM Holice
20. 9. se naše reprezentace školy zúčastnila turnaje v minikopané o pohár DDM Holice. 
                                                                                     pokračování...

Technohrátky - SPŠ stavební Pardubice
Dne 12.9. se zúčastnila část „deváťáků“ projektu Technohrátky, který ukazuje žákům posledního ročníku základní školy možnosti uplatnění v dalším studiu a životě.
                                                                                     pokračování...

První den prvňáčků
V pondělí 3.září jsme v naší škole přivítali nejen dosavadní žáky, ale také prvňáčky.
                                                                                     pokračování...

Projev ředitelky školy k zahájení školního roku
Vážení rodiče a žáci školy, kolegyně a kolegové,
srdečně Vás vítám ve školním roce 2018/2019. Doufám, že jste odpočatí po pohodových prázdninách a plni sil pro další školní rok.
Jak jistě víte, škola prochází změnami, především těmi personálními. V první řadě bych ráda poděkovala panu řediteli, Mgr. Janušovi, který po tolik let vedl tuto školu a nyní nastoupil na zasloužený důchod.
Letošní školní rok dojde také k rozšíření nabídky školních kroužků. K již zavedeným přibude kroužek angličtiny s rodilým mluvčím. V době, kdy je angličtina téměř nezbytností, budou mít naši žáci možnost spolupracovat s odborníkem.
Velmi se těším na všechny akce a nové nápady, nejen žáků, ale i rodičů. Byla bych ráda, kdyby se do chodu naší školy zapojila také veřejnost. Škola bude i nadále směřovat žáky k environmentalismu, sportovním aktivitám a ICT gramotnosti. Pokud budete mít jakýkoliv nápad, který by k rozvoji školy mohl přispět, prosím, podělte se o něj s námi. Můžete oslovit zástupce SRPŠ, Ing. Jaroslava Dohnala.
Dovolte mi, abych na závěr vyjádřila přání, aby byl nový školní rok pro nás všechny úspěšný a vzájemná spolupráce se dařila.

Mgr. Jana Felcmanová, ředitelka školyZaměstnanci ZŠ Moravany Vám všem přejí krásné Vánoce
a hodně zdraví v novém roce 2019.

Informace k tripartitám
Vážení rodiče,
tripartity jsou individuální rodičovskou schůzkou, při které se schází vyučující s žákem a jeho zákonným zástupcem. Na této schůzce se mohu všechny strany vyjádřit k průběhu a výsledkům vzdělávání žáka. Rodič má zároveň možnost nahlédnout do písemných prací a školního portfólia svého dítěte. Žák může vyjádřit své názory, diskutovat, je veden k sebehodnocení, tedy aby komentoval své výsledky (např. co se mu daří,/ nedaří, v čem má prostor pro rozvoj).
Tripartity na naší škole probíhají ve dnech 21. 11., 22.11. 2018 na prvním stupni a 22.11. 2018 na druhém stupni. Na prvním stupni žáci obdrží rozpis, do něhož se rodiče mohou zapsat dle vlastního uvážení. Na druhém stupni vybírají termín konzultace žáci po domluvě se zákonnými zástupci a učitelem. 

Mgr. Felcmanová Jana, ředitelka školy

 


Vážení rodiče,
nabízíme možnost přihlášení dětí do školní družiny v době podzimních prázdnin 29.10. - 30.10.2018 (určeno pouze pro žáky navštěvující školní družinu). Školní družina bude otevřena při minimálním počtu 7 dětí. Přihlášky předávejte Dis. Chmelíkové.


Informace - kroužky ZŠ Moravany:
. přihlášky do jednotlivých kroužků odevzdávejte třídním učitelům
  do konce září
. kroužek florbalu je určen žákům 1. - 5. ročníku
- přihlášky na kroužek s rodilou mluvčí Mirelou odevzdávejte
  do 24.9. 2018

Nabídka kroužků
na školní rok 2018 - 2019

Začínáme: v pondělí 1.října v jídelně
Platba: v hotovosti dne 1.října
Čas: dle následujícího rozpisu

Rozpis žáků na konverzaci Aj s Mirelou

skupina A. a B. mají 30 minut
I. pololetí od 1. října do 28. ledna .... 15 lekcí
II. pololetí od 4. února do 17. června .... 18 lekcí (24. června je pro případ náhrady)
Cena za I. pololetí : 750 Kč
Cena za II. pololetí: 900 Kč

skupina C., D., E mají 60 minut
I. pololetí od 1. října do 28. ledna .... 15 lekcí
II. pololetí od 4. února do 17. června .... 18 lekcí (24. června je pro případ náhrady)
Cena za I. pololetí: 1.500 Kč
Cena za II. pololetí: 1.800 Kč

Budu ráda jestli je to možné zaplatit angličtinu hotově. Přijela bych na první hodinu s Mirelou 1. října 
angličtina by nebyla: 29. října, jarní prázdniny, 22. dubna. Děkuji Ing. Dita Valachová

2) kroužek CAPOEIRY 
Začínáme: v pondělí1.října v tělocvičně 1.stupně
Platba: v hotovosti dne 1.října
Čas: ve 14:30

kdy: 5.10.2018 v 15:00
kde: budova 1.stupně

pro podrobnosti klikněte na plakátekRozvoz dětí - organizace pan Metelka

Po - po zahájení
Út - Pa 12:45


Výsledky sběru papíru pořádané 28.-29.. května 2018

LETEM SVĚTEM Z NAŠÍ ŠKOLY

Další zářez na pažbě
S hrdostí a pýchou oznamujeme, že naši sportovní vyslanci na tradiční Olympiádě škol holického regionu, která se uskutečnila ve dnech 4. - 8. června 2018, zazářili nebývalým způsobem. Během týdenního sportovního klání získali naši sportovci celkem 8 zlatých medailí a tři medaile bronzové, čímž si vydobyli poprvé v historii trvání těchto olympiád vynikající první místo. Nutno říci, že pod vedením sporťáka- pana učitele Mottla zvítězila naše škola v minulých dvou letech i v krajském sportovním klání zaštítěném hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Ke zisku dvou Pohárů hejtmana kraje tak škola získala i dva šeky vystavené na 10.000,- Kč. Věříme, že i díky těmto prostředkům sport v naší škole ani v budoucnu nezakrní a naši žáci budou i nadále reprezentovat úspěšně školu a obec v rámci celého regionu a kraje. Velké poděkování patří všem, kdo se na zisku medailí podíleli a v neposlední míře též učiteli tělesné výchovy Ing. Františku Mottlovi.

Mgr. Ladislav Januš

Jako když pějí andělé
Velmi rádi se podělíme se širokou veřejností o úspěchy, kterých dosáhli naši deváťáci při přijímacích zkouškách na střední školy. Je chvályhodné, že byli přijati úplně všichni… A potěšující jsou i slova díků napsaná ředitelem Gymnázia Mozartova Pardubice a směřující do řad našich učitelů, kteří měli v průběhu let dokonale připravit žáky naší školy na další studia na střední škole. Taková slova potěší a zahřejí duši učitele zmítajícího se v chaosu, který se plíživě šíří rezortem školství a ztrpčuje život nejednomu skvělému kantorovi. Na výborné žáky a vynikající učitele jsme právem pyšní.

Mgr. Ladislav Januš

Vyřazení žáků 9. ročníku ZŠ Moravany
Ve čtvrtek 21.6.2018 se uskutečnilo slavnostní vyřazení žáků 9.třídy – poprvé ve zdech atria Senior centra Moravany. Dvouhodinová akce se uskutečnila pouze v režii žáků – absolventů. V komorním prostředí se žáci prezentovali společnou písní, vtipným videem na téma „Řekneme to písní“ a prezentací z průběhu let vzdělávání na naší škole. Slavnostní nástup vyvrcholil šerpováním žáků za účasti třídní učitelky Mgr. Jitky Rathouské a ředitele školy Mgr. Ladislava Januše. Po krátkém projevu žáků promluvili k žákům již tradičně starostka Slepotic paní Bořková a starosta Moravan pan Roček . Po nich se slova ujali ředitel školy a třídní učitelka. Akce byla obohacena vystoupením dvojice „stepařek“ a hrou na klávesy a zpěvem pana učitele Bc. Martina Berana. V závěru příjemného posezení ve velmi příjemném prostředí došlo i na tanec, do něhož se zapojili i mnozí rodiče. Absolventům naší školy přejeme mnoho úspěchů v dalším životě a v duchu dodáváme „Kéž bychom takových žáků měli do budoucna co nejvíce!“ 

Mgr. Ladislav Januš

 

Odcházení nebo snad vyznání?
V tomto případě nejde o název hry Václava Havla z roku 2007, ale o konkrétní situaci a stav, který teď naplno prožívám, co by končící ředitel Základní školy Moravany. Škola v Moravanech se mi stala skutečně osudovou. Nejen, že jsem zde začal objevovat svět očima žáčka první třídy, kde se mi dostalo cti, že mne v ní učila vynikající učitelka a pozdější ředitelka školy paní Vlasta Jiroutová. 
                                                                                                                              pokračování...


Mc Donald Cup
9.5.2018 ve středu se konalo okrskové kolo fotbalového turnaje Mc Donald Cup - 1.-5. tříd na školním hřišti v Sezemicích.
                                                                                                                              pokračování...

Pokyn ŘŠ k zápisu žáků 2018

Perníkový slavík 2018
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se v ZŠ Moravany konala pěvecká soutěž Perníkový slavík.
                                                                                                                              pokračování...

 

úřední e-deska

úřední e-deska

Bakaláři

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Školský portál Pardubického kraje

EU peníze školám

dotkněte se inovací

akce SRPŠ