naše logo

naše logo

menu

  úvodní stránka
  akce školy
  GDPR
  dokumenty
  informace pro rodiče
  kontakty
  napište nám
  organizace školy
  registr oznámení
  SRPŠ
  škola
  školní družina
  školní jídelna
  školská rada
  třídy
  autor stránek

školní časopis - MUF
adopce


Ukončení projektu Adopce na dálku
V roce 2004 naše škola zahájila projekt Adopce na dálku a ve spolupráci s Diecézní charitou v Hradci Králové si adoptovala na dálku chlapce jménem Henson Johnson Kutinho ze státu Severní Karnataka v daleké Indii. Každoročně v říjnu až listopadu proběhla ve třídách mezi dětmi finanční sbírka ( vždy kolem 5.000,- Kč). Výnos sbírky byl odeslán prostřednictvím Charity do Indie do diecéze Belgaum a touto částkou bylo uhrazeno školné a ošatné námi vybraného dítěte. Zpětnou vazbou byly dopisy psané naším adoptivním synem v angličtině, jeho studijní výsledky a fotografie. Čas plynul a náš chráněnec prošel 10. rokem vzdělávacího systému v Indii. To pro nás znamená, že letošním rokem je celý projekt u konce – Henson Johnson Kutinho dokončil 10-ti letou školní docházku v rámci základního vzdělávání a do této sféry směřovaná podpora naší školy tedy končí. 
Končí sedmileté období naší humanitární pomoci chudému dítěti na druhém konci světa. Hřeje nás pocit z dobrého skutku, který jsme uskutečnili. Pomohli jsme chudému dítěti objevit smysl vzdělání a poznávání světa prostřednictvím školy. Jsme rádi, že poslední zprávy z rodiny Kutinho jsou pozitivní. Rodina vylepšila svoji situaci, otec i matka získali práci a mohou tedy chlapce vydržovat i na dalších studiích. Věříme, že se našemu kamarádovi podaří vystudovat učitelství zaměřené na tělesnou výchovu, jak si to vždycky sám přál. Projekt končí, ale život běží dál. Nám nezbývá než popřát našemu chráněnci hodně štěstí při dalších studiích a v životě vůbec. 
Mně zase přísluší poděkovat všem našim žákům, kteří se v průběhu sedmi let zapojili do projektu a našeho adoptivního syna finančně podporovali. Jsem pyšný nejen na ně, ale i na přispívající zaměstnance školy za jejich pozitivní přístup v této charitativní akci. 
                                                                                                              L.Januš

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adopce na dálku

Stejně jako v minulých letech proběhla na naší škole i letos finanční sbírka na podporu indického chlapce Hensona Johnsona Kutinha – našeho adoptivního syna z Indie .V letošním školním roce se vybralo a na účet královéhradecké Charity, která Adopci na dálku zprostředkovává, odeslalo celkem 5352,-Kč. S potěšením můžeme konstatovat, že do tohoto projektu se zapojila naprostá většina našich žáků. Odměnou nám všem jsou pak milé dopisy a fotografie, které k nám z daleké Indie přicházejí a dávají tušit, že naše peníze pomáhají tam, kde jej jich nejvíce zapotřebí.
                                                                           adoptivní sponzorští rodičové
                                                                                     žáci naší školy 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

I nadále podporujeme našeho kamaráda Hensona

Naše základní škola i v letošním roce finančně podporuje vzdělávání našeho indického adoptivního syna Hensona Johnsona Coutinha. On sám se nám ozval milým dopisem, v němž mimo jiné vyjadřuje díky za pomoc,kterou mu naše škola poskytuje.Stejně jako v minulých letech nashromáždili žáci naší školy potřebné finanční prostředky, které prostřednictvím hradecké Charity putují až k našemu malému příteli do vzdálené Indie.Chlapec se velice dobře učí ( je hodnocen mezi 2 – 3) ,což je patrné z jeho vysvědčení.Vyniká zejména v angličtině – to je v jazyce, jehož prostřednictvím s námi komunikuje.Oba chlapcovi rodiče jsou zaměstnáni – matka pracuje v továrně a otec je opravářem aut a mladší bratr je doma s babičkou.

Pomoc ze strany jedince – jednoho žáka naší školy by byla bezcenná, vždyť každý žák naší školy přispěl částkou ve výši 30,- Kč, kterou si mohl sám vydělat např. sběrem papíru nebo ji mohl poskytnout z vlastního kapesného. Je krásné, že v drtivé většině chápou smysl našeho počínání jak naši žáci, tak i jejich rodiče. Bohužel i dnes se najdou tací, kteří tuto drobnou částku odmítají poskytnout. Ne, nutit někoho k tomuto solidárnímu gestu nechceme a nikdy nebudeme. Jen nám to přijde vzhledem k ostatním trochu nefér a jsme z toho smutní . Vždyť i „málem a drobností“ můžeme vykonat dobrý skutek, a to už nemluvím o tom, že prostředky sdružené na pomoc našemu kamarádovi, jsou schopny opravdu pomoci tam, kde je toho zapotřebí.Všem,kteří i letos pomohli,za jejich projev solidarity mnohokrát děkuji.

                                                                                   Mgr.Ladislav Januš
                                                                                       ředitel školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


vysvědčení

Překlad dopisu našeho chráněnce Hensona Johnsona Kutinha:

Moji drazí rodiče,

mnohokrát děkuji za Vaše milá přání,obrázky a fotografie.Moji rodiče i já jsme tím byli potěšeni.
Jak se máte? Já se dobře učím.Brzy nás čekají zkoušky a několik dní prázdnin.O vánočních prázdninách budu hrát hodně her a budu pomáhat v kostele.
Budu se za Vás modlit.

Pozdrav od mých rodičů a ostatních.

Vaše milující dítě 
Henson J. 

Překlad dopisu Fr. Roberta Fernandese garanta projektu Adopce na dálku v Indii

11.prosince 2004
Milý příteli,

upřímně ti děkuji za to,že ses stal sponzorem jednoho z chudých dětí naší belgaumské diecéze.Je to od tebe velká oběť.Věřím slovům Ježišovým: „Cokoli jsi udělal pro některého z mých bratrů,udělal jsi i pro mně.“ Ježíš považuje tuto oběť za oběť účinnou pro něj,jsem si jistý,že bude žehnat tobě i tvé rodině.

Budeme na tebe pamatovat ve svých motlitbách zejména v nadcházející době Vánoc. Kéž se tobě i tvé rodině dobrý Bůh bohatě odvděčí.Přeji ti veselé Vánoce a šťastný nový rok 2005.

S pozdravem Fr. Robert Fernandes

Adopce na dálku

Žáci,učitelé a zaměstnanci školy si osvojili dnem 11.11.2004 na dálku devítiletého indického chlapce Hensona Johnsona Kutinho, žijícího v Belgaum ,ve státě KARNATAKA. Na začátku školního roku byli rodiče a žáci naší školy informováni o možnostech projektu Adopce na dálku, po té byla uspořádána finanční sbírka a takto získaná finanční částka ve výši 5000,-Kč, byla odeslána Diecézní katolické charitě v Hradci Králové,aby jejím prostřednictvím doputovala až k námi adoptovanému Hensonu Johnovi. Z námi poskytnutých prostředků budou ve školním roce 2004-2005 hrazeny tomuto chlapci,který se mimochodem chce stát učitelem tělesné výchovy, školní pomůcky,školné,brašna a uniforma,případně i cestovné a stravné.

S adoptovaným Hensonem lze komunikovat písemně v angličtině prostřednictvím tamního koordinátora projektu .Už se všichni těšíme na první písemné kontakty.

Jsme nesmírně rádi,že většina rodičů a jejich dětí pochopila smysl této akce, která má hluboký mravní dopad ve výchově naší mládeže, neboť jí ukazuje v plné nahotě problémy v životě dětí, které mají tu smůlu, že žijí v nejchudších částech světa. 

Pomoci někomu v nouzi je čin hodný uznání, proto si nesmírně vážíme těch, kteří přispěli, a na druhou stranu je nám nesmírně líto těch, jejichž srdce zůstala chladná a projekt Adopce na dálku zavrhli. 

Věříme stejně jako všichni,kteří do projektu zapojili,že konáme dobrou věc a že se nám podaří i v příštích letech podporovat našeho kamaráda Hensona Johsona Kutinha. 

úřední e-deska

úřední e-deska

Bakaláři

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Školský portál Pardubického kraje

EU peníze školám

dotkněte se inovací

akce SRPŠ