naše logo

naše logo

menu

  úvodní stránka
  akce školy
  GDPR
  digitální uč. materiály
  dokumenty
  informace pro rodiče
  kontakty
  napište nám
  organizace školy
  registr oznámení
  SRPŠ
  škola
  třídy
  autor stránek

školní časopis - MUF
síň slávy


Malý človíček s velikánským srdcem

Velkou pochvalu a obdiv si zaslouží žákyně 1.třídy Ella Kňavová. S obsahem své dětské kasičky, do které postupně ukládala uspořené penízky, nespěchala Ella do hračkárny či cukrárny, ale snažila se změnit svět k lepšímu, zmenšit utrpení dětí, jejichž stát sužuje válka, epidemie nebo přírodní katastrofa, a proto se jim nedostává kvalitní zdravotnické pomoci. Své finance věnovala humanitární organizaci LÉKAŘI BEZ HRANIC, která poskytuje odbornou pomoc lidem ve více než 70 zemích světa. 
Milá Elli, kéž by na naší planetě žilo více "Ellinek" a každý člověk měl Tvé vzácné vlastnosti - soucit, nesobeckost a laskavost.
Mnoho úspěchů a radosti ze svých ušlechtilých skutků Ti přeje Tvá třídní učitelka Mgr. Kateřina Vokounová a celý kolektiv učitelů a zaměstnanců naší školy. Jsme na Tebe pyšní.


Dne 16. října 2014 se konal již 32. ročník Memoriálu Jaroslava Brože ve skoku dalekém, jehož pořadatelem je tradičně Masarykova základní škola v Dolní Rovni. Naše škola vyslala jedinou závodnici a ta nezklamala. Petra Kaplanová, žákyně 9. ročníku vybojovala skokem dlouhým 419 cm nejenom první místo v kategorii starších žáků a žákyň, ale zároveň se  tímto výkonem stala nejlepším neregistrovaným skokanem do dálky ve své kategorii. za vzornou sportovní reprezentaci školy patří Petře poděkování nejen učitele tělesné výchovy, ale i poděkování ředitelství školy.   Petro, děkujeme a gratulujeme k tvému výkonu.
                                                                                                 Mgr. Ladislav Januš, ředitel školy

 

úřední e-deska

úřední e-deska

EU peníze školám

dotkněte se inovací

akce SRPŠ

nové fotografie

Ve znamení první pomoci

Zateplená škola

Plníme úkoly projektu Recyklohraní