naše logo

naše logo

menu

  úvodní stránka
  akce školy
  GDPR
  digitální uč. materiály
  dokumenty
  informace pro rodiče
  kontakty
  napište nám
  organizace školy
  registr oznámení
  SRPŠ
  škola
  třídy
  autor stránek

školní časopis - MUF
fotogalerie - Den zdraví


DEN ZDRAVÍ

Dne 7. dubna 2008 proběhlo v naší škole projektové vyučování zaměřené na lidské zdraví, správný životní styl, zdravé stravování, prevenci úrazů a nemocí. Do projektu, který byl vyhlášen pro oba stupně školy se zapojily všechny ročníky. Na druhém stupni se téma zdraví stalo nezbytnou součástí vyučování. Žáci plnili úkoly zaměřené tématicky k výchově zdravého životního stylu. Projektové vyučování na 1. stupni probíhalo formou vyplňování anket, týkajících se zdravotních návyků a návyků stravovacích. Děti kreslily lidské postavy sestavené ze zdravých potravin a proti nim postavy složené z potravin sice chutných, ale hlavně nezdravých – vznikly tak postavičky Zdravenka, Mrkváček, Vitamíňák – ale také Lenucha, Cigareťák, Hranolkáč, Slaďucha a další. Výsledky ankety 5. ročníku najdete na webových stránkách třídy (v odkazech webových stránek školy). Na téma Den Zdraví vznikla ve škole celá řada výtvarných prací , které s danou tématikou úzce souvisely.Tato díla byla vystavena ve třídách a volných prostorách školních chodeb. V některých třídách se šlo ještě dále – např. žáci 4.třídy si připravili dotazníky pro obyvatele naší obce a ve skupinkách se pak jali získávat odpovědi do ankety přímo od našich spoluobčanů. 

Projekt Den zdraví splnil naprosto svůj účel. Děti se vlastním přičiněním, vlastními aktivitami seznamovaly s přednostmi a výhodami naplňování zdravého životního stylu, vlastními nápady, přístupy i výtvarným ztvárněním projevily své dosavadní znalosti a zkušenosti, které se prolínaly se zkušenostmi a poznatky o zdravém životním stylu nově získanými.
 

úřední e-deska

úřední e-deska

EU peníze školám

dotkněte se inovací

akce SRPŠ

nové fotografie

Ve znamení první pomoci

Zateplená škola

Plníme úkoly projektu Recyklohraní